Garantia de qualitat i servei
Els avenços tecnològics en el nostre sector han fet que la impressió sigui més assequible que mai, més sostenible i de millor qualitat. Una de les formes més fàcils i efectives de demostrar el compromís amb el desenvolupament sostenible és a l'hora de fer l'elecció de materials i sistemes més adequats per cada projecte.

Des de Serveis Gràfics proposem diverses opcions incloent papers reciclats, papers ecològics i certificats FSC, PEFC i tecnologies d'impressió més responsables —com per exemple l'ús de tintes lliures de minerals pesats—.

A més la gestió comercial està compensada i lliure d'emissions de CO2, reduint considerablement l'impacte dels gasos d'efecte hivernacle al nostre entorn.
Per principis i responsabilitat amb l'entorn promocionem l'ús de materials amb certificació PEFC i FSC, que ens garanteixen que els orígens del paper i cartó han estat mediambientalment responsables, socialment beneficiosos i econòmicament viables.
Per principis i responsabilitat amb l'entorn promocionem l'ús de materials amb certificació PEFC i FSC, que ens garanteixen que els orígens del paper i cartó han estat mediambientalment responsables, socialment beneficiosos i econòmicament viables.

L'FSC és una organització global, sense ànim de lucre, dedicat a la gestió forestal de responsabilitat en tot el món. FSC facilita el desenvolupament d'estàndards, garanteix el seguiment dels projectes forestals i protegeix la marca registrada FSC per als consumidors que puguin oferir productes fets mitjançant procediments de béns ben gestionats.

PEFC és el sistema de certificació forestal més implantat al món. L’objectiu de PEFC és assegurador que els boscos del món poden gestionar de forma responsable, i que la seva multitud de funcions estiguin protegides per a generacions presents i futurs. Per a comptar amb la col·laboració de propietaris i empreses del sector forestal, que s’aposta per la certificació dels seus boscos i indústries, s’està garantint la sostenibilitat del sector.

ISO 9001 (Sistema de gestió de la qualitat)
És una norma internacional que se centra en tots els elements de la gestió de la qualitat amb els quals una empresa es basa per ser una organització eficient que permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes i serveis.
Aquesta norma es concentra en la satisfacció del client i en la capacitat de productes de proves i serveis que compleixen amb les exigències internes i externes de l'organització.
CLEAN CO2
Aquesta és una marca de gestió i compensació de carboni que permet un reducció efectiva de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
La compensació és l’acció de neutralitzar la quantitat d’emissions de CO2 (Petjada de Carboni) que emet una persona, empresa o organització quan fa una activitat, invertint econòmicament en un projecte per la millora del medi ambient i l’entorn social on es desenvolupa.
D'aquesta manera reafirmem el nostre compromís amb el compliment d'alguns del valors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Back to Top