A les instal·lacions per la impressió òfset disposem de maquinària  de format 72x102 cm (de 4 i 5 colors), i de format 37x52 cm. CTP propi per la filmació de les planxes i diverses màquines auxiliars de manipulació (plegadores, encunyadores, enquadernadores...). 
Back to Top