Portfoli

La producció gráfica es torna cada vegada més complexa i els recursos més limitats. Tot és urgent però no hi ha marge d'error.